CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS, PER A LA IMPLEMENTACIÓ DE LA PLATAFORMA DE SERVEIS DIGITALS ACTIO ALS MUNICIPIS

26 de març de 2021.

210326 diptaccbpEl Consell Comarcal del Baix Penedès firma un conveni de col.laboració amb la Diputació de Tarragona per la implementació de la plataforma de serveis digitals ACTIO als municipis del Baix Penedès. Amb aquest acord, la Diputació de Tarragona, mitjançant el Servei d'Assistència   Municipal (SAM), que té com a objectiu l’assistència als ens locals de la demarcació amb menys recursos en aquelles matèries que són de la seva competència, i l’Àrea de Coneixement i Qualitat han desenvolupat una plataforma de serveis digitals (ACTIO)destinada als ens locals de la demarcació. Aquesta eina tecnològica pretén posar a la seva disposició un instrument que inclou l'estandarització dels procediments administratius dels ens locals, el mòdul de la funció interventora, així com aquelles compliment de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i qualsevol altra normativa relacionada amb l'administració electrònica.

 

ACTIO abasta un conjunt d’aplicacions tecnològiques, les quals permeten portar a  terme la gestió ordinària de l’ens. Disposa d’un doble funcionament: un gestor documental i un tramitador automatitzat i compta amb una eina de suport eSAM-Actio i un servei d’assistència i tutorització per part d’un equip especialitzat.

 

Podeu consultar el conveni complert clicant aquí.