Oberta la convocatòria ordinària d'ajuts al pagament del lloguer per al 2017

Des de la Borsa d’Habitatge del Consell Comarcal es tramiten les sol·licituds d’ajuts al pagament del lloguer per a l’any 2017 atorgats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, del Departament de Governació Administracions Públiques i Habitatge.
 
La Generalitat de Catalunya atorga aquests ajuts amb l’objectiu d’evitar que les famílies que viuen de lloguer es trobin en risc d’exclusió social per falta d’ingressos i per dificultats per fer front a les despeses.
 
Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d'exclusió social.
 
S’hi poden acollir totes les persones titulars d’un contracte d’arrendament que compleixin els requisits establerts sobre el preu del lloguer objecte de subvenció i els ingressos de la renda familiar. L’import d’aquest ajut correspon al 40% del preu del lloguer mensual i pot arribar a un màxim de 200 euros mensuals, o sigui 2.400 euros anuals.
 
A la pàgina web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya es pot consultar tota la informació sobre la convocatòria, els requisits d’accés i la documentació que es necessita.
 
Les sol·licituds es poden presentar fins al 19 de juny de 2017 a la Borsa d’Habitatge del Consell Comarcal del Baix Penedès, situada al Centre Cívic l’Estació del Vendrell (av. Jaume Carner, 1). Cal demanar cita prèvia al tel. 977 66 32 89.
 
Per més informació cliqueu aquí.

 

Documentació relacionada: