Borsa d'Habitatge

TASQUES DE LA BORSA D'HABITATGE

 • AJUTS D'ESPECIAL URGÈNCIA (lloguer o hipoteca). Ajut que ofereix la Generalitat de Catalunya. Per a persones que ja tenen mesos impagats en la seva quota. Han d'haver pagat mínim 6 mesos d'hipoteca o lloguer abans de demanar l´ajut. Màxim 3.000 euros d'ajut.

Si voleu més informació aneu a:

   Gencat.cat - especial urgència

 • INSCRIPCIÓ AL REGISTRE ÚNIC DE SOL·LICITANTS DE PISOS DE PROTECCIÓ OFICIAL. Per tal d'optar a un pis de protecció Oficial, abans has d'estar inscrit en aquest registre i assenyalar si vols: pisos de lloguer, de lloguer amb opció a compra o de compra. A més, has de triar com a preferent 3 municipis de Catalunya.

Si voleu més informació aneu a:

http://www.registresolicitants.cat/registre/

 • CAPTACIÓ DE PROPIETARIS QUE VULGUIN DEIXAR ELS SEUS PISOS BUITS A LA NOSTRA BORSA

Si voleu més informació aneu a:

Gencat.cat - ajuts a propietaris

 • CAPTACIÓ DE LLOGATERS QUE VULGUIN LLOGAR PISOS DE LA NOSTRA BORSA

Requisits per a poder llogar un dels pisos de la nostra borsa:

  1. Per accedir a un pis de la borsa hauran d'acreditar una font regular estable d'ingressos mensuals.
  2. L'import de la renda de lloguer que volen accedir no podrà ser superar el 30% dels ingressos de la unitat familiar.
  3. S'haurà d'entregar 1 mes de fiança pel mateix import de la mensualitat de lloguer.
 • CONTRACTES DE LLOGUER

Estem pendents de la tramitació i el seguiment durant els 5 anys de durada dels contractes de lloguer dels habitatges inscrits a la borsa.