Transport adaptat

Transport Adaptat

El servei de transport adaptat té com a finalitat el transport a les persones discapacitades o amb dependència o amb problemes de mobilitat, perquè puguin accedir als serveis socials d'atenció especialitzada o als que permetin garantir o afavorir la seva integració en l'entorn.

El Consell Comarcal atorga ajuts per sufragar despeses de transport adaptat als ajuntaments de la comarca que prestin aquest servei i no rebin d'altres administracions subvencions per al mateix concepte.

Trobareu les bases i el modelatge administratiu clicant aquí.