Consorci Universitari del Baix Penedès

El Consorci Universitari del Baix Penedès (CUBP) és una corporació pública local, creada l’any 1994, inicialment amb la finalitat de gestionar estudis universitaris i atendre les necessitats de formació dels sectors econòmics i socials de l’àrea d'influència, amb l'objectiu de promoure la formació superior i continuada per a joves i adults. Actualment, està immers en un procès de reforma estatutària que farà evolucionar l'objeecte consorcial vers el foment, la dinamització i el desenvolupament de l'entorn socioeconòmic del Baix Penedès, la ptentiació de les iniciatives generadore sde riquesa i ocupació, sense oblidar el foment de la inserció sociosaloral dels col·lectius més desafavorits. 

 

A part dels ajuntaments de la comarca i del Consell Comarcal, el Consorci pretén obrir-se a la societat civil baixpenedesenca mitjançant la figura d'entitat col·laboradora no membre per tal de que coadjuvin a la consecució dels objectius consorcials.

La relació que de des de 1995 ha mantingut el Consorci amb la Universitat Rovira i Virgili (URV), la universitat pública de referència a les comarcas tarragonines, pretén continuar-se mitjançant l'impuls a projectes d'estudi i recerca universitària en àmbits de Ciències del Treball i anàlisi de l'entorn socioeconòmic.

 

 

Arxius relacionats