Conèixer el Baix Penedès

L'actual comarca del Baix Penedès neix com a tal arran de la divisió territorial adoptada per la Generalitat de Catalunya l'any 1936. Juntament amb el Garraf i l'Alt Penedès forma el que s'ha denominat el Penedès històric. Com a conseqüència de la Llei 3/1990, de 8 de gener, s'han incorporat a la comarca tradicional del Baix Penedès (de 12 municipis i 264,1 km2), els municipis de Bonastre i Masllorenç. Amb una extensió actual de 295,6 quilòmetres quadrats, és la més petita de les comarques tarragonines.

El Baix Penedès ha de qualificar-se geogràficament com a subcomarca del Penedès pròpiament dit, o gran Penedès. Aquesta regió natural i històrica s'integrava des del segle XIV fins al XVIII dins la vegueria de Vilafranca, de més gran extensió, conjuntament amb les actuals comarques de l'Alt Penedès i de Garraf. Aquesta última abans s'anomenava, amb més propietat, Marina del Penedès. Té una forma lleugerament rectangular, amb la part més llarga en sentit nord-sud, i comprèn una zona muntanyosa fins als 861 metres (pic del Montmell) i una sèrie de pobles en el pla intermedi assentats en turons de poca alçada, que són la Bisbal del Penedès, Sant Jaume dels Domenys, Llorenç del Penedès, Banyeres del Penedès i l'Arboç. A les planes baixes hi ha Albinyana, Santa Oliva, Bellvei i, finalment, al llarg dels 16 quilòmetres de llenca costanera, Cunit, Calafell i el Vendrell.

Els últims estreps de la serralada litoral s'acaben al terme del Vendrell i les torres del Pla de Mar són el portell natural que, sobre al·luvions de sedimentació quaternaris, donen entrada, més o menys entre l'Arboç i Sant Jaume dels Domenys, a la depressió del Penedès-Vallès. La climatologia és temperada per l'oreig de la brisa marina dita 'marinada' i el recer de les muntanyes al nord i a l'oest. La gran plana baixpenedesenca, terra de pas i d'entrada de civilitzacions i cultures, és força ben comunicada. Fins i tot l'extens terme del Montmell, més despoblat i escabrós, està ben trenat de carreteres i camins que porten a bells poblets com els de la Juncosa, Marmellar o Aiguaviva.

Fisiogràficament, el Baix Penedès està format per tres sectors:

El sector muntanyós i boscà, dominat per la serralada del Montmell, s'ubica a l’espai natural PEIN obagues del riu Corb, Tossal Gros de Miramar, Saburella, Albereda de Santes Creus i el Montmell. Amb una alçada mitjana de 600 metres, el punt més alt de la comarca és la Talaia del Montmell, de 861 metres. Aquesta zona depèn principalment de l'agricultura de secà, encara que a hores d'ara el turisme rural és una alternativa força interessant que va prenent embranzida.

El sector central, per sota dels 200 metres d'altura i on domina la plana, comprèn la major part de la comarca i és on s’ubiquen la majoria dels municipis. L’economia en aquesta zona es basa en la indústria, l'agricultura industrialitzada i també l'enoturisme. En general, el relleu és suau, i pel que fa al paisatge hi domina la vinya, però també hi són habituals les oliveres i els garrofers, a banda de les nombroses construccions de pedra seca que encara es conserven.

Finalment, el sector litoral, amb 12,5 quilòmetres de costa en forma de platges de sorra fina, abraça els municipis de Cunit, Calafell i el Vendrell. L'explotació del turisme tradicionalment familiar, junt amb l'especialització terciària i l'oci de qualitat, han transformat radicalment el seu caràcter agrícola. És la zona més expansiva de la comarca, amb forta atracció de població procedent de la conurbació barcelonina.

Tots els municipis tenen una dimensió relativament petita, amb aproximadament 20 quilòmetres quadrats de mitjana, llevat del Montmell que en té més de 70, dels quals el 80% és bosc. El clima de la comarca és extremadament moderat, amb una temperatura mitjana molt suau, entre els 15 i els 16ºC.

La superfície comarcal és meitat conreada i meitat erm. Els boscos, molt delmats, no representen ni un 5% de les terres incultes. Hi dominen la vinya i el sembrat, que totalitzen un 65%. La resta del cultiu és arbrat i, per ordre d'importància, cal enumerar l'olivera, el garrofer i l'ametller. Les terres d'horta i de regadiu hi han minvat. Són testimoni d'aquesta davallada la major part de sínies del litoral, avui dia desaparegudes per encabir-hi moderns habitatges per a l'estiueig.

La capital, el Vendrell, centre de l'activitat econòmica, celebra mercat els divendres i aglutina el moviment mercantil dels pobles de l'entorn. La important població de l'Arboç, amb mercat el dimarts, té un radi d'influència mercantil una mica desplaçat cap a les veïnes terres altpenedesenques.

Arxius relacionats