Economia

La situació del Baix Penedès, entre les conurbacions barcelonina i tarragonina, i la seva configuració física han estat determinants en la progressiva construcció d'infraestructures de comunicació, que faciliten l'assentament de població i d'activitats econòmiques.

Actualment, els serveis són el principal sector d'activitat a la comarca, concentrats essencialment en el comerç minorista, la construcció i el transport.

L'estructura familiar és la forma predominant en l'oferta del sector terciari comarcal, amb un predomini important dels autònoms i les petites empreses, mentre que el sector públic hi té poc pes.

El turisme té un efecte determinant a la comarca, ja que ha impulsat el sector de la construcció, les activitats relacionades amb l'habitatge i la dinàmica immobiliària. Es tracta d'un turisme familiar que s'estén per tota la costa i que comença a tenir presència també per l'interior de la comarca, molt estacional, relacionat amb l'incipient agroturisme, i també amb l'enoturisme, associat a la tradicional producció vinícola penedesenca.

Podeu trobar més informació econòmica a l'estudi sobre la repercussió de l'activitat a la comarca 'L'accessibilitat i la mobilitat en el sistema territorial del Baix Penedès', l'autor del qual és el Grup de Recerca d'Infraestructures i Territori de la URV, dirigit per Joaquim Margalef. Edita: Consell Comarcal del Baix Penedès (El Vendrell, 2005).

Arxius relacionats