Publicacions

Bibliografia:
Centre de Recursos Pedagògics del Baix Penedès: Coneguem la comarca. El Baix Penedès. 2 vol. Barcelona (Hurope), 1991.

Margalef i Llebaria, Joaquim i altres: El Baix Penedès. Transformacions econòmiques i reutilització de l'espai. Barcelona. (Edita Caixa d'Estalvis de Catalunya), 1990.

Novell i Izquierdo, Joaquim: L'economia del Baix Penedès. Anàlisi i propostes d'actuació econòmica. Barcelona. (Edita Caixa Penedès), 1991.

Arxius relacionats