jarave

 • Notícies

 • Cercador

 • Seu electrònica

Thursday, 04 February 2016
comencen-les-xerrades-dorientacio-academica-i-professional-q-i-despres-de-leso-queq2014-2  Acabar l’ensenyament obligatori sempre és una garantia, però no implica que els joves hagin d’incorporar-se immediatament al món laboral sense cap més formació. Per això molts d’ells es fan la pregunta: ‘Què fem després de l’ESO?’ Hi ha joves que...Llegiu-ne més...
Thursday, 04 February 2016
ple-absolut-a-la-sessio-informativa-per-treballar-a-alemanya      Més de 125 joves s’interessen pel projecte coordinat pel Consell Comarcal   Els joves del Vendrell i comarca responen amb èxit a la crida per anar a estudiar i treballar a Alemanya el curs que ve. Aquest dilluns...Llegiu-ne més...
Thursday, 04 February 2016
el-consell-comarcal-treballara-per-obtenir-millors-resultats-immediats-en-reciclatge        El Baix Penedès es proposa millorar de forma immediata els resultats en reciclatge. En origen les dades que es publiquen de la comarca són molt baixes, al voltant del 23%, però aquestes xifres no són finals. A partir...Llegiu-ne més...
Thursday, 28 January 2016
pressupost-2016      El Consell Comarcal aprova un pressupost pel 2016 marcadament social   El Consell Comarcal del Baix Penedès ha aprovat aquest dimecres al vespre el pressupost per aquest 2016. Ho ha fet gràcies als 24 vots a...Llegiu-ne més...
Wednesday, 27 January 2016
mancomunitat      El Consell Comarcal visita la Mancomunitat Penedès Garraf   El Consell Comarcal del Baix Penedès ha visitat aquest dilluns la Mancomunitat Penedès Garraf. La presidenta del Consell, Eva M. Serramià, ha estat acompanyada...Llegiu-ne més...
Thursday, 21 January 2016
el-projecte-jove-baix-penedes-aconsegueix-aglutinar-els-14-municipis-2    L’FP dual inclou formació gratuïta i pràctiques retribuïdes El Baix Penedès és una de les comarques de Catalunya amb l’índex d’atur juvenil més elevat, prop del 49%. Això obliga a l’administració pública a buscar mesures per reduir...Llegiu-ne més...
Wednesday, 13 January 2016
el-baix-penedes-coneix-in-situ-els-projectes-del-112  Alcaldes i regidors del Baix Penedès, encapçalats pel Consell Comarcal, han visitat aquest dimarts les instal·lacions del Cat112. Una jornada que ha anat precedida de presentacions dels plans "Neucat" i de les campanyes de prevenció...Llegiu-ne més...

 

 


Consell Comarcal Totes les administracions
Impulsat per AOC

 

 

El Cercador és l'eina de cerca que permet localitzar informació de les administracions públiques amb competències a Catalunya, com ara tràmits i gestions, serveis d'informació i consulta, equipaments públics, etc.
 
Indexa les principals bases de dades i actualitza la seva indexació com a mínim setmanalment.
 
Aporta una manera fàcil i intuïtiva d'accedir a la informació de les diferents administracions amb competències a Catalunya a més d'un Cercador del propi web a on està implementat.   Això suposa un valor afegit per a qualsevol web perquè facilita accedir a la informació d'una manera més ràpida.

 

seue5 La seu electrònica del Consell Comarcal del Baix Penedès és l'adreça electrònica disponible per al conjunt de la ciutadania, la titularitat, gestió i administració de la qual corresponen a la corporació, en l'exercici de les seves competències. A través de la seu, els ciutadans i les ciutadanes poden accedir a la informació i als serveis i tràmits electrònics de l'administració del Consell Comarcal.

Tràmits que es poden realitzar:

-   Sol·licitud genèrica
-   Suggeriments i queixes
-   Notificacions electròniques
-   Factures electròniques
-   Tràmits electrònics
-   Consulta tauler electronic d'anuncis (e-tauler)

EAIA del Baix Penedès

EQUIP D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA (EAIA) DEL BAIX PENEDÈS

L’EAIA és un equip interdisciplinari format per una pedagoga, un/ treballadora social, dues psicòlogues i una educadora social, amb el suport d’un administratiu.

Àmbit d’actuació: L’EAIA del Baix Penedès atén els infants de 0 a 18, la residència dels quals o la dels seus pares sigui a les comarques del Baix Penedès.

Objectiu: Atendre els infants i adolescents (de 0 a 18 anys) que es troben en situació d’alt risc social.

Derivació dels casos: Les persones que coneguin o hagin detectat l'existència d'alguna situació de maltractament o negligència cap a infants, han d'adreçar-se a algun dels següents serveis, els quals, al seu torn, derivaran el cas a l’EAIA:

 • Equips Base d’Atenció Social Primària (EBASP)
 • Direcció General d’Atenció a la Infància (DGAIA)
 • Telèfon de la Infància

  No és un servei d'accés directe als ciutadans

Funcions: Estudi, diagnòstic i valoració de situacions d’alt risc social dels infants i proposta, si és necessari, de mesures de protecció. En el moment en què es declara el desemparament d’un nen o nena es pot adoptar qualsevol mesura de les que preveu la Llei:

 • Acolliment familiar permanent
 • Acolliment familiar simple per una persona o una família que pugui suplir, temporalment, el nucli familiar natural de l'infant o l'adolescent.
 • Acolliment en un centre públic o concertat.
 • Acolliment preadoptiu.
 • Acolliment familiar en unitat convivencial d'acció educativa

Metodologia:

 • Assessorament de casos amb l’EBASP i, si és necessari, derivació de l'afectat a aquest servei a través del pertinent informe social
 • Obertura d’expedient de menors en situació d’alt risc social, que hi hagin estat derivats des d'estaments competents
 • Estudi, diagnòstic i valoració dels casos derivats
 • Proposta de mesures de protecció en benefici de l’infant
 • Oferiment als pares de la possibilitat de recuperar la tutela dels seus fills mitjançant un pla de millora
 • Seguiment de la situació dels pares i del nen o de la nena, un cop s’hagin fet efectives les mesures de protecció
 • Coordinació amb els equips i serveis que siguin necessaris a fi de valorar l’evolució del cas: EBASP, Centres Residencials d’Acció Educativa (CRAE), escoles, ABS, centres de salut mental, de toxicomanies...
 
Arxius relacionats