jarave

 • Notícies

 • Cercador

 • Seu electrònica

Diumenge, 23 de novembre 2014
el-consell-comarcal-oferira-unes-xerrades-sobre-mobilitat-internacional-de-persones-treballadoresEl proper dimecres 3 desembre la seu del Consell Comarcal del Baix Penedès acollirà dues sessions informatives sobre el nou servei d'assessorament a la mobilitat internacional de persones treballadores, amb l'objectiu de presentar els elements bàsics de...Llegiu-ne més...
Dimarts, 18 de novembre 2014
larxiu-comarcal-del-baix-penedes-ingressa-una-important-colleccio-de-pergaminsEl 17 de novembre va tenir lloc, a la seu de l’Arxiu Comarcal del Baix Penedès, l’acte de signatura de la cessió en dipòsit comodat del fons documental de Cal Solà. El conveni de cessió ha estat signat, d'una banda per la senyora Maria Joana Planas i els...Llegiu-ne més...
Dilluns, 17 de novembre 2014
jove-baix-penedes-promou-lautoocupacio-entre-els-jovesL'Oficina Jove del Baix Penedès organitza,  a partir d'aquesta setmana, tres tallers de promoció de l'ocupació a diferents municipis de la comarca. L'objectiu d'aquests tallers és educar, assessorar i formar als joves en l'esperit empresarial com a...Llegiu-ne més...
Dimarts, 28 d'octubre 2014
el-mon-de-la-viticultura-els-vins-caves-i-aiguardents-al-penedes-historic-i-al-camp-de-tarragona-es-podra-trobar-a-les-biblioteques-del-baix-penedesAquest dilluns 27 d’octubre, Miquel Rius, gerent de l’empresa consultora vitivinícola Rius i Rius, ha fet donació al president del Consell Comarcal del Baix Penedès, Joan Olivella, d’un lot d’exemplars del llibre “El món de la viticultura, els vins,...Llegiu-ne més...
Dilluns, 20 d'octubre 2014
tecnics-del-baix-penedes-a-la-trobada-dinformacio-i-orientacio-juvenil-2014El passat 15 d'octubre va tenir lloc la Trobada d'Informació i Orientació Juvenil 2014 a Vic que, sota el lema “Innova't!”, va oferir un espai de reflexió, formació i intercanvi d'experiències per als professionals de joventut de tot Catalunya.Durant la...Llegiu-ne més...
Diumenge, 19 d'octubre 2014
la-societat-nova-de-banyeres-del-penedes-visita-larxiu-comarcal-del-baix-penedesLa Societat Nova de Banyeres del Penedès va organitzar, el diumenge 19 d’octubre, una visita a la seu de l’Arxiu Comarcal del Baix Penedès. L’interès de l’entitat era conèixer de primera mà la institució que acull la documentació històrica municipal de...Llegiu-ne més...
Dilluns, 06 d'octubre 2014
la-comarca-treballara-en-xarxa-per-fomentar-locupacioAvui dilluns ha tingut lloc, a la seu del Consell Comarcal del Baix Penedès, la signatura pública d'un conveni de col·laboració per a l'execució d'un projecte que pretén millorar l'índex d'atur en l'àmbit  comarcal, que actualment supera el 24%....Llegiu-ne més...

 

 


Consell Comarcal Totes les administracions
Impulsat per AOC

 

 

El Cercador és l'eina de cerca que permet localitzar informació de les administracions públiques amb competències a Catalunya, com ara tràmits i gestions, serveis d'informació i consulta, equipaments públics, etc.
 
Indexa les principals bases de dades i actualitza la seva indexació com a mínim setmanalment.
 
Aporta una manera fàcil i intuïtiva d'accedir a la informació de les diferents administracions amb competències a Catalunya a més d'un Cercador del propi web a on està implementat.   Això suposa un valor afegit per a qualsevol web perquè facilita accedir a la informació d'una manera més ràpida.

 

seue5 La seu electrònica del Consell Comarcal del Baix Penedès és l'adreça electrònica disponible per al conjunt de la ciutadania, la titularitat, gestió i administració de la qual corresponen a la corporació, en l'exercici de les seves competències. A través de la seu, els ciutadans i les ciutadanes poden accedir a la informació i als serveis i tràmits electrònics de l'administració del Consell Comarcal.

Tràmits que es poden realitzar:

-   Sol·licitud genèrica
-   Suggeriments i queixes
-   Notificacions electròniques
-   Factures electròniques
-   Tràmits electrònics
-   Consulta tauler electronic d'anuncis (e-tauler)

EAIA del Baix Penedès

EQUIP D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA (EAIA) DEL BAIX PENEDÈS

L’EAIA és un equip interdisciplinari format per una pedagoga, un/ treballadora social, dues psicòlogues i una educadora social, amb el suport d’un administratiu.

Àmbit d’actuació: L’EAIA del Baix Penedès atén els infants de 0 a 18, la residència dels quals o la dels seus pares sigui a les comarques del Baix Penedès.

Objectiu: Atendre els infants i adolescents (de 0 a 18 anys) que es troben en situació d’alt risc social.

Derivació dels casos: Les persones que coneguin o hagin detectat l'existència d'alguna situació de maltractament o negligència cap a infants, han d'adreçar-se a algun dels següents serveis, els quals, al seu torn, derivaran el cas a l’EAIA:

 • Equips Base d’Atenció Social Primària (EBASP)
 • Direcció General d’Atenció a la Infància (DGAIA)
 • Telèfon de la Infància

  No és un servei d'accés directe als ciutadans

Funcions: Estudi, diagnòstic i valoració de situacions d’alt risc social dels infants i proposta, si és necessari, de mesures de protecció. En el moment en què es declara el desemparament d’un nen o nena es pot adoptar qualsevol mesura de les que preveu la Llei:

 • Acolliment familiar permanent
 • Acolliment familiar simple per una persona o una família que pugui suplir, temporalment, el nucli familiar natural de l'infant o l'adolescent.
 • Acolliment en un centre públic o concertat.
 • Acolliment preadoptiu.
 • Acolliment familiar en unitat convivencial d'acció educativa

Metodologia:

 • Assessorament de casos amb l’EBASP i, si és necessari, derivació de l'afectat a aquest servei a través del pertinent informe social
 • Obertura d’expedient de menors en situació d’alt risc social, que hi hagin estat derivats des d'estaments competents
 • Estudi, diagnòstic i valoració dels casos derivats
 • Proposta de mesures de protecció en benefici de l’infant
 • Oferiment als pares de la possibilitat de recuperar la tutela dels seus fills mitjançant un pla de millora
 • Seguiment de la situació dels pares i del nen o de la nena, un cop s’hagin fet efectives les mesures de protecció
 • Coordinació amb els equips i serveis que siguin necessaris a fi de valorar l’evolució del cas: EBASP, Centres Residencials d’Acció Educativa (CRAE), escoles, ABS, centres de salut mental, de toxicomanies...
 
Arxius relacionats