jarave

 • Notícies

 • Cercador

 • Seu electrònica

Friday, 31 July 2015
aprovat-el-cartipas-comarcalEl Ple del Consell Comarcal del Baix Penedès, en sessió extraordinària 7/2015, de 29 de juliol, va adoptar els següents acords relacionats amb la formació del cartipàs comarcal i la creació, àmbit, competències i composició dels òrgans complementaris de...Llegiu-ne més...
Tuesday, 14 July 2015
eva-serramia-investida-presidenta-del-consell-comarcal-del-baix-penedes   La senyora Eva Serramià ha estat investida presidenta del Consell Comarcal del Baix Penedès en la sessió del ple que es va dur a terme el dimecres 8 de juliol al migdia a l'Auditori de l'Escola de Música Pau Casals del Vendrell. La presidenta...Llegiu-ne més...
Tuesday, 16 June 2015
al-setembre-torna-el-club-de-lectura-facil-llegir-per-parlar-de-larbocAmb la sessió d'avui, en què s'ha conversat entorn d'El gos dels Baskerville, es tanca el curs del Club de Lectura Fàcil “Llegir per parlar” que organitzen conjuntament el Servei de Català del Baix Penedès i la Biblioteca Municipal de l'Arboç.Aquesta...Llegiu-ne més...
Monday, 15 June 2015
cloenda-del-curs-de-vetllador-escolar-de-jbp-a-bellveiEl diumenge 7 de juny es va dur a terme la cloenda del Curs de vetllador escolar organitzat per Jove Baix Penedès (JBP) que s'ha dut a terme a Bellvei. Els alumnes van rebre els certificats d'assistència de mans del l'alcalde del municipi, Fèlix Sans, i...Llegiu-ne més...
Monday, 08 June 2015
sedita-la-guia-dermites-del-baix-penedesRecull divuit construccions que s’ubiquen en diferents punts de la comarca El Consell Comarcal del Baix Penedès ha editat una guia que recull les diferents ermites que hi ha a la comarca. La Guia d’ermites del Baix Penedès aplega 18 construccions amb...Llegiu-ne més...
Monday, 25 May 2015
el-consell-comarcal-sera-un-reflex-de-la-diversitat-politicaPer al proper mandat 2015-2019, el Consell Comarcal del Baix Penedès presenta dues novetats destacades. D'una banda, un augment en el nombre de consellers comarcals, que passarà de vint-i-cinc a trenta-tres i, de l'altra, una major diversificació de les...Llegiu-ne més...
Wednesday, 13 May 2015
la-generalitat-convoca-la-4a-edicio-del-proces-davaluacio-i-acreditacio-de-competencies-professionals   La preinscripció es podrà realitzar telemàticament del 27 de maig al 10 de jun.   El procediment el duen a terme conjuntament els departaments d’Ensenyament i Empresa i Ocupació.   Enguany s’ofereixen 2.250 places en dotze...Llegiu-ne més...

 

 


Consell Comarcal Totes les administracions
Impulsat per AOC

 

 

El Cercador és l'eina de cerca que permet localitzar informació de les administracions públiques amb competències a Catalunya, com ara tràmits i gestions, serveis d'informació i consulta, equipaments públics, etc.
 
Indexa les principals bases de dades i actualitza la seva indexació com a mínim setmanalment.
 
Aporta una manera fàcil i intuïtiva d'accedir a la informació de les diferents administracions amb competències a Catalunya a més d'un Cercador del propi web a on està implementat.   Això suposa un valor afegit per a qualsevol web perquè facilita accedir a la informació d'una manera més ràpida.

 

seue5 La seu electrònica del Consell Comarcal del Baix Penedès és l'adreça electrònica disponible per al conjunt de la ciutadania, la titularitat, gestió i administració de la qual corresponen a la corporació, en l'exercici de les seves competències. A través de la seu, els ciutadans i les ciutadanes poden accedir a la informació i als serveis i tràmits electrònics de l'administració del Consell Comarcal.

Tràmits que es poden realitzar:

-   Sol·licitud genèrica
-   Suggeriments i queixes
-   Notificacions electròniques
-   Factures electròniques
-   Tràmits electrònics
-   Consulta tauler electronic d'anuncis (e-tauler)

EAIA del Baix Penedès

EQUIP D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA (EAIA) DEL BAIX PENEDÈS

L’EAIA és un equip interdisciplinari format per una pedagoga, un/ treballadora social, dues psicòlogues i una educadora social, amb el suport d’un administratiu.

Àmbit d’actuació: L’EAIA del Baix Penedès atén els infants de 0 a 18, la residència dels quals o la dels seus pares sigui a les comarques del Baix Penedès.

Objectiu: Atendre els infants i adolescents (de 0 a 18 anys) que es troben en situació d’alt risc social.

Derivació dels casos: Les persones que coneguin o hagin detectat l'existència d'alguna situació de maltractament o negligència cap a infants, han d'adreçar-se a algun dels següents serveis, els quals, al seu torn, derivaran el cas a l’EAIA:

 • Equips Base d’Atenció Social Primària (EBASP)
 • Direcció General d’Atenció a la Infància (DGAIA)
 • Telèfon de la Infància

  No és un servei d'accés directe als ciutadans

Funcions: Estudi, diagnòstic i valoració de situacions d’alt risc social dels infants i proposta, si és necessari, de mesures de protecció. En el moment en què es declara el desemparament d’un nen o nena es pot adoptar qualsevol mesura de les que preveu la Llei:

 • Acolliment familiar permanent
 • Acolliment familiar simple per una persona o una família que pugui suplir, temporalment, el nucli familiar natural de l'infant o l'adolescent.
 • Acolliment en un centre públic o concertat.
 • Acolliment preadoptiu.
 • Acolliment familiar en unitat convivencial d'acció educativa

Metodologia:

 • Assessorament de casos amb l’EBASP i, si és necessari, derivació de l'afectat a aquest servei a través del pertinent informe social
 • Obertura d’expedient de menors en situació d’alt risc social, que hi hagin estat derivats des d'estaments competents
 • Estudi, diagnòstic i valoració dels casos derivats
 • Proposta de mesures de protecció en benefici de l’infant
 • Oferiment als pares de la possibilitat de recuperar la tutela dels seus fills mitjançant un pla de millora
 • Seguiment de la situació dels pares i del nen o de la nena, un cop s’hagin fet efectives les mesures de protecció
 • Coordinació amb els equips i serveis que siguin necessaris a fi de valorar l’evolució del cas: EBASP, Centres Residencials d’Acció Educativa (CRAE), escoles, ABS, centres de salut mental, de toxicomanies...
 
Arxius relacionats