jarave

 • Notícies

 • Cercador

 • Seu electrònica

Friday, 22 April 2016
el-consell-comarcal-la-cepta-i-la-urv-reuneixen-empresaris-per-impulsar-la-industria         Quins són els punts forts i febles del Baix Penedès a nivell industrial? Què es pot fer perquè agafi un nou impuls empresarial? Han estat les principals preguntes que s’han fet empresaris, la CEPTA i la Universitat...Llegiu-ne més...
Friday, 22 April 2016
noves-accions-per-exigir-solucions-a-la-n-340      El Consell Comarcal continua lluitant per acabar amb la problemàtica de l'N-340 al seu pas pel Baix Penedès. Aquest dimecres, la presidenta del Consell, Eva M. Serramià, ha participat a una reunió dels alcaldes i presidents...Llegiu-ne més...
Sunday, 17 April 2016
el-consell-comarcal-i-accio-uniran-esforcos-per-captar-inversions El Consell Comarcal del Baix Penedès i ACCIÓ, l’Agència per la Competitivitat de l’empresa, treballaran de forma coordinada per captar inversions a la comarca. ACCIÓ ofereix ajuts i finançament a les noves empreses, i sovint és una informació que no...Llegiu-ne més...
Monday, 13 April 2015
el-consell-comarcal-i-la-diputacio-inicien-un-nou-pla-docupacio-per-millorar-lentorn-natural-i-urba         El Consell Comarcal del Baix Penedès i la Diputació de Tarragona han iniciat aquesta setmana un nou Pla d’Ocupació. 5 persones formaran part d’una brigada forestal per fer diverses tasques a la comarca fins el mes...Llegiu-ne més...
Wednesday, 08 April 2015
el-consell-comarcal-acosta-a-les-empreses-el-programa-reempresa-de-la-diputacio         Reempresa ja compta amb més de 270 empreses inscrites i més de 370 persones reemprenedores interessades a la província de Tarragona.       El Consell Comarcal del Baix Penedès i l’Ajuntament...Llegiu-ne més...
Monday, 04 April 2016
mes-de-80-joves-es-formen-en-leducacio-en-el-lleure   Jove Baix Penedès continua oferint formació per tots aquells joves que vulguin ampliar els seus coneixements, o bé formar-se en algun àmbit concret per buscar-se un lloc al món laboral. Al llarg d’aquesta Setmana Santa han començat tres cursos,...Llegiu-ne més...
Friday, 01 April 2016
el-consell-comarcal-del-baix-penedes-i-microbank-subscriuen                      El banc obrirà una línia de crèdit de fins a 1 milió d’euros     El conveni firmat entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i MicroBank...Llegiu-ne més...

 

 


Consell Comarcal Totes les administracions
Impulsat per AOC

 

 

El Cercador és l'eina de cerca que permet localitzar informació de les administracions públiques amb competències a Catalunya, com ara tràmits i gestions, serveis d'informació i consulta, equipaments públics, etc.
 
Indexa les principals bases de dades i actualitza la seva indexació com a mínim setmanalment.
 
Aporta una manera fàcil i intuïtiva d'accedir a la informació de les diferents administracions amb competències a Catalunya a més d'un Cercador del propi web a on està implementat.   Això suposa un valor afegit per a qualsevol web perquè facilita accedir a la informació d'una manera més ràpida.

 

seue5 La seu electrònica del Consell Comarcal del Baix Penedès és l'adreça electrònica disponible per al conjunt de la ciutadania, la titularitat, gestió i administració de la qual corresponen a la corporació, en l'exercici de les seves competències. A través de la seu, els ciutadans i les ciutadanes poden accedir a la informació i als serveis i tràmits electrònics de l'administració del Consell Comarcal.

Tràmits que es poden realitzar:

-   Sol·licitud genèrica
-   Suggeriments i queixes
-   Notificacions electròniques
-   Factures electròniques
-   Tràmits electrònics
-   Consulta tauler electronic d'anuncis (e-tauler)

EAIA del Baix Penedès

EQUIP D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA (EAIA) DEL BAIX PENEDÈS

L’EAIA és un equip interdisciplinari format per una pedagoga, un/ treballadora social, dues psicòlogues i una educadora social, amb el suport d’un administratiu.

Àmbit d’actuació: L’EAIA del Baix Penedès atén els infants de 0 a 18, la residència dels quals o la dels seus pares sigui a les comarques del Baix Penedès.

Objectiu: Atendre els infants i adolescents (de 0 a 18 anys) que es troben en situació d’alt risc social.

Derivació dels casos: Les persones que coneguin o hagin detectat l'existència d'alguna situació de maltractament o negligència cap a infants, han d'adreçar-se a algun dels següents serveis, els quals, al seu torn, derivaran el cas a l’EAIA:

 • Equips Base d’Atenció Social Primària (EBASP)
 • Direcció General d’Atenció a la Infància (DGAIA)
 • Telèfon de la Infància

  No és un servei d'accés directe als ciutadans

Funcions: Estudi, diagnòstic i valoració de situacions d’alt risc social dels infants i proposta, si és necessari, de mesures de protecció. En el moment en què es declara el desemparament d’un nen o nena es pot adoptar qualsevol mesura de les que preveu la Llei:

 • Acolliment familiar permanent
 • Acolliment familiar simple per una persona o una família que pugui suplir, temporalment, el nucli familiar natural de l'infant o l'adolescent.
 • Acolliment en un centre públic o concertat.
 • Acolliment preadoptiu.
 • Acolliment familiar en unitat convivencial d'acció educativa

Metodologia:

 • Assessorament de casos amb l’EBASP i, si és necessari, derivació de l'afectat a aquest servei a través del pertinent informe social
 • Obertura d’expedient de menors en situació d’alt risc social, que hi hagin estat derivats des d'estaments competents
 • Estudi, diagnòstic i valoració dels casos derivats
 • Proposta de mesures de protecció en benefici de l’infant
 • Oferiment als pares de la possibilitat de recuperar la tutela dels seus fills mitjançant un pla de millora
 • Seguiment de la situació dels pares i del nen o de la nena, un cop s’hagin fet efectives les mesures de protecció
 • Coordinació amb els equips i serveis que siguin necessaris a fi de valorar l’evolució del cas: EBASP, Centres Residencials d’Acció Educativa (CRAE), escoles, ABS, centres de salut mental, de toxicomanies...
 
Arxius relacionats