jarave

 • Notícies

 • Cercador

 • Seu electrònica

Dimecres, 13 de maig 2015
la-generalitat-convoca-la-4a-edicio-del-proces-davaluacio-i-acreditacio-de-competencies-professionals   La preinscripció es podrà realitzar telemàticament del 27 de maig al 10 de jun.   El procediment el duen a terme conjuntament els departaments d’Ensenyament i Empresa i Ocupació.   Enguany s’ofereixen 2.250 places en dotze...Llegiu-ne més...
Dimecres, 13 de maig 2015
ultims-dies-per-fer-la-inscripcio-als-cursos-de-vetllador-escolar-i-monitor-de-menjador-i-transport-escolar-de-jove-baix-penedesJove Baix Penedès organitza diversos cursos relacionats amb l’educació en el lleure durant l’any 2015. A més de l'oferta formativa habitual, com són els cursos de monitor i premonitor de lleure, enguany s’ha volgut apostar per una formació innovadora a...Llegiu-ne més...
Divendres, 01 de maig 2015
20e-aniversari-de-larxiu-comarcal-del-baix-penedesL’Arxiu Comarcal del Baix Penedès compleix vint anys. El 1983, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament del Vendrell van signar un conveni que va fer possible la inauguració d’aquest nou equipament cultural de la comarca el...Llegiu-ne més...
Dilluns, 13 d'abril 2015
nova-convocatoria-per-sollicitar-els-ajuts-de-menjador-escolar-per-al-curs-2015-2016Al mes de maig, el Consell Comarcal del Baix Penedès -a través del Departament d'Educació- té previst obrir un nou termini perquè totes les famílies dels alumnes dels centres escolars del Baix Penedès puguin presentar la sol·licitud corresponent per...Llegiu-ne més...
Divendres, 10 d'abril 2015
la-gent-gran-del-baix-penedes-visita-ledifici-del-112Alguns membres del Consell Consultiu de la gent gran del Baix Penedès i representants de les diferents llars i associacions de gent gran de la comarca van visitar, el dijous passat, les instal·lacions del Centre de Gestió d'Emergències 112 a Reus,...Llegiu-ne més...
Dilluns, 30 març 2015
el-baix-penedes-es-dota-dun-protocol-per-eradicar-la-violencia-masclista-a-la-comarcaLa seu del Consell Comarcal del Baix Penedès, ha acollit aquest matí l’acte de signatura del primer Protocol per a una intervenció coordinada contra la violència masclista de la comarca. L’acte ha estat presidit per Montserrat Gatell, presidenta de...Llegiu-ne més...
Dilluns, 30 març 2015
lapp-mobil-camins-del-penedes-ofereix-una-quinzena-de-rutes-pel-baix-penedesL’objectiu del Consell Comarcal del Baix Penedès és augmentar l’oferta de recorreguts per aquesta aplicacióL’aplicació per a smartphones “Camins del Penedès” ofereix una quinzena de rutes per diferents espais del Baix Penedès. Des d’aquest mes de...Llegiu-ne més...

 

 


Consell Comarcal Totes les administracions
Impulsat per AOC

 

 

El Cercador és l'eina de cerca que permet localitzar informació de les administracions públiques amb competències a Catalunya, com ara tràmits i gestions, serveis d'informació i consulta, equipaments públics, etc.
 
Indexa les principals bases de dades i actualitza la seva indexació com a mínim setmanalment.
 
Aporta una manera fàcil i intuïtiva d'accedir a la informació de les diferents administracions amb competències a Catalunya a més d'un Cercador del propi web a on està implementat.   Això suposa un valor afegit per a qualsevol web perquè facilita accedir a la informació d'una manera més ràpida.

 

seue5 La seu electrònica del Consell Comarcal del Baix Penedès és l'adreça electrònica disponible per al conjunt de la ciutadania, la titularitat, gestió i administració de la qual corresponen a la corporació, en l'exercici de les seves competències. A través de la seu, els ciutadans i les ciutadanes poden accedir a la informació i als serveis i tràmits electrònics de l'administració del Consell Comarcal.

Tràmits que es poden realitzar:

-   Sol·licitud genèrica
-   Suggeriments i queixes
-   Notificacions electròniques
-   Factures electròniques
-   Tràmits electrònics
-   Consulta tauler electronic d'anuncis (e-tauler)

EAIA del Baix Penedès

EQUIP D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA (EAIA) DEL BAIX PENEDÈS

L’EAIA és un equip interdisciplinari format per una pedagoga, un/ treballadora social, dues psicòlogues i una educadora social, amb el suport d’un administratiu.

Àmbit d’actuació: L’EAIA del Baix Penedès atén els infants de 0 a 18, la residència dels quals o la dels seus pares sigui a les comarques del Baix Penedès.

Objectiu: Atendre els infants i adolescents (de 0 a 18 anys) que es troben en situació d’alt risc social.

Derivació dels casos: Les persones que coneguin o hagin detectat l'existència d'alguna situació de maltractament o negligència cap a infants, han d'adreçar-se a algun dels següents serveis, els quals, al seu torn, derivaran el cas a l’EAIA:

 • Equips Base d’Atenció Social Primària (EBASP)
 • Direcció General d’Atenció a la Infància (DGAIA)
 • Telèfon de la Infància

  No és un servei d'accés directe als ciutadans

Funcions: Estudi, diagnòstic i valoració de situacions d’alt risc social dels infants i proposta, si és necessari, de mesures de protecció. En el moment en què es declara el desemparament d’un nen o nena es pot adoptar qualsevol mesura de les que preveu la Llei:

 • Acolliment familiar permanent
 • Acolliment familiar simple per una persona o una família que pugui suplir, temporalment, el nucli familiar natural de l'infant o l'adolescent.
 • Acolliment en un centre públic o concertat.
 • Acolliment preadoptiu.
 • Acolliment familiar en unitat convivencial d'acció educativa

Metodologia:

 • Assessorament de casos amb l’EBASP i, si és necessari, derivació de l'afectat a aquest servei a través del pertinent informe social
 • Obertura d’expedient de menors en situació d’alt risc social, que hi hagin estat derivats des d'estaments competents
 • Estudi, diagnòstic i valoració dels casos derivats
 • Proposta de mesures de protecció en benefici de l’infant
 • Oferiment als pares de la possibilitat de recuperar la tutela dels seus fills mitjançant un pla de millora
 • Seguiment de la situació dels pares i del nen o de la nena, un cop s’hagin fet efectives les mesures de protecció
 • Coordinació amb els equips i serveis que siguin necessaris a fi de valorar l’evolució del cas: EBASP, Centres Residencials d’Acció Educativa (CRAE), escoles, ABS, centres de salut mental, de toxicomanies...
 
Arxius relacionats