TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN

 

La transparència, l'accés a la informació pública i les normes de bon govern han de ser els eixos fonamentals de tota acció política. El bon govern és el que respon a les preferències i valors majoritàriament configurats mitjançant el debat polític i el conflicte social, i està obert a l'escrutini i a la retroalimentació dels ciutadans, les comunitats i la societat en el seu conjunt. Solament quan l'acció dels responsables polítics se somet a escrutini, quan els ciutadans poden conèixer com es prenen les decisions que els afecten, com es gestionen els fons públics o amb quins criteris actuen les institucions, es pot parlar de que els poders polítics responen la demanda d'una societat que és critica, que és exigent i que desitja tenir articipació en la configuració dels afers públics.

 

El bon govern exigeix integritat, eficiencia, transparècia, rendició de comptes i responsabiliitat democràtica. La discusió i el debat entre interlocutors ben informats és essencial en democràcia, per tenir discusions sensates i racionals. Per això calen governs oberts, que aportin informació i se sotmetin a la crítica pública. Amb aquest tarannà s'evita l'abús de poder, la discriminació i la corrupció, i s'afavoreix la regeneració democràtica, l'eficiència i eficàcia dels serveis públics.

 

El Consell Comarcal del Baix Penedès aposta per aquest tarannà obert i democràtic, i preten donar compliment a les lleis vigents en la matèria:  Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i Llei 19/2014, de 29/2014, de transparència, accés a la informació i bon govern.