Consell d’Alcaldes

Està format per la presidenta del Consell Comarcal i els alcaldes i les alcaldesses dels 14 municipis del Baix Penedès. El Consell d’Alcaldes forma part de l'organització  del Consell Comarcal establerta per la Llei. La seva actuació és, d'una banda, informativa en relació a assumptes que hagin de ser aprovats pel ple comarcal, d'altra, de proposta d'actuacions d'interès per la comarca. El Consell d'Alcaldes es reuneix d'ordinari amb periodicitat trimestral.
 
Accès a l'espai de transparència a la seu electrònica
 
 
Actes de les sessions de Consell d'Alcaldes dels anys 2011 a 2014